Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostransví

Zveřejněno od:21.12.2019
Zveřejněno do:31.12.2020
Značka:vyhláška
Typ:Obec. záv. vyhl./nař.
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zveřejnění
Verze:1
Stav:aktuální
Obsah vyvěšení:mistni-poplatky-podepsana.pdf

archiv úřední desky

aktuální úřední deska