Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Účetní závěrka za rok 2019 výkaz zisku a ztráty

Zveřejněno od:27.7.2020
Zveřejněno do:31.7.2021
Značka:ÚZ
Typ:Rozp. a hosp. obce
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zveřejnění
Verze:1
Stav:svěšený
Obsah vyvěšení:ucetni-zaverka-2019_p2_12-2019_vzz.pdf

archiv úřední desky

aktuální úřední deska