Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zveřejněno od:13.7.2022
Zveřejněno do:31.7.2023
Značka:UZ
Typ:Rozp. a hosp. obce
Původce:Obecní úřad Smolotely
Důvod změny:zveřejnění
Verze:1
Stav:aktuální
Obsah vyvěšení:zu2021-priloha_smolotely-zprava-2021.pdf

archiv úřední desky

aktuální úřední deska