Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu SMolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Úřední deska – Stav k 24.7.2021 19:48

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 04/2021 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf
Závěrečný účet 2020 - fin 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf
Účetní závěrka 2020 - fin 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf
Závěrečný účet 2020 - příloha zpráva o přezkoumání hospodaření 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf
Účetní závěrka 2020 - příloha 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf
Účetní závěrka 2020 - rozvaha 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf
Účetní závěrka 2020 - VZZ 30.4.2021 31.7.2022 Downloadpdf
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 20.12.2020 31.12.2021 Downloadpdf
rozpočet obce Smolotely na rok 2021 20.12.2020 31.12.2021 Downloadpdf
Účetní závěrka za rok 2019 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Účetní závěrka za rok 2019 rozvaha 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Účetní závěrka za rok 2019 výkaz zisku a ztráty 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Účetní závěrka za rok 2019 příloha 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Závěrečný účet obce za rok 2019 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Závěrečný účet obce za rok 2019 příloha Zpráva o výsledku hospodaření 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf

archiv úřední desky