Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu SMolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Úřední deska – Stav k 24.10.2020 22:53

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
pozvánka na 17. veřejné zasedání zastupitelstva 22.10.2020 29.10.2020 Downloadpdf
záměr směnit pozemky 16.10.2020 16.11.2020 Downloadpdf
záměr prodat pozemky 16.10.2020 16.11.2020 Downloadpdf
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 09/2020 16.10.2020 31.12.2020 Downloadpdf
vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16.10.2020 31.12.2020 Downloadpdf
rozpočtové opatření č.3/2020 15.10.2020 31.12.2020 Downloadpdf
rozpočtové opatření č.2/2020 27.7.2020 31.12.2020 Downloadpdf
Účetní závěrka za rok 2019 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Účetní závěrka za rok 2019 rozvaha 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Účetní závěrka za rok 2019 výkaz zisku a ztráty 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Účetní závěrka za rok 2019 příloha 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Závěrečný účet obce za rok 2019 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
Závěrečný účet obce za rok 2019 příloha Zpráva o výsledku hospodaření 27.7.2020 31.7.2021 Downloadpdf
rozpočtové opatření č.1/2020 18.4.2020 31.12.2020 Downloadpdf
rozpočet obce Smolotely na rok 2020 21.12.2019 31.12.2020 Downloadpdf
obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostransví 21.12.2019 31.12.2020 Downloadpdf
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 21.12.2019 31.12.2020 Downloadpdf

archiv úřední desky