Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu SMolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Úřední deska – Stav k 2.6.2020 10:35

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 03/2020 11.5.2020 30.6.2020 Downloadpdf
rozpočtové opatření č.1/2020 18.4.2020 18.6.2020 Downloadpdf
rozpočet obce Smolotely na rok 2020 21.12.2019 31.12.2020 Downloadpdf
obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostransví 21.12.2019 31.12.2020 Downloadpdf
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 21.12.2019 31.12.2020 Downloadpdf
závěrečný účet za rok 2018 8.7.2019 31.7.2020 Downloadpdf

archiv úřední desky