Úřední deska | Obecní úřad | obec Smolotely

Elektronická podoba úřední desky je variantou k oficiální úřední desce Obecního úřadu SMolotely, zřízené dle zákona o obcích. Úřední deska slouží ke komunikaci Obecního úřadu s občany obce. Na elektronické úřední desce zveřejňujeme všechny dokumenty z fyzické úřední desky a to vč. dokumentů (oskenovaných) ostatních úřadů a institucí.

Úřední deska – Stav k 3.12.2023 18:54

Název Zveřejněno od Zveřejnit do Dokument
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026 - návrh 28.11.2023 14.12.2023 Downloadpdf
Rozpočet obce na rok 2024 - návrh 28.11.2023 14.12.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 10/2023 15.11.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 9/2023 5.10.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 8/2023 14.9.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 7/2023 15.8.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 6/2023 30.6.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Závěrečný účet 2022 30.6.2023 31.7.2024 Downloadpdf
Účetní závěrka 2022 30.6.2023 31.7.2024 Downloadpdf
Účetní závěrka 2022 - Příloha Rozvaha 30.6.2023 31.7.2024 Downloadpdf
Účetní závěrka 2022 - Příloha Výkaz zisku a ztráty 30.6.2023 31.7.2024 Downloadpdf
Účetní závěrka 2022 - Příloha Příloha 30.6.2023 31.7.2024 Downloadpdf
Závěrečný účet 2022 - Příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2022 30.6.2023 31.7.2024 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 5/2023 19.6.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 4/2023 16.5.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 3/2023 2.5.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Porovnání všech položek ceny pro stočné 2022 30.4.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 2/2023 13.4.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Rozpočtové opatření č. 1/2023 20.3.2023 31.12.2023 Downloadpdf
Rozpočet obce na rok 2023 28.12.2022 31.12.2023 Downloadpdf
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025 28.12.2022 31.12.2023 Downloadpdf

archiv úřední desky